Jagthornsudvalget

Medlemmer:
Kaj Rye Petersen , Hybenvænget 25, 8362 Hørning, tlf. 20 13 65 36, e-mail: ryepeter7@gmail.com
Lars Balle, Iversvej 4, 8660 Skanderborg, tlf. 86 52 32 92
 

Har du lyst til at blæse jagthorn?

​Så mød op i Jægerhuset, i Teglgraven 1, i Motorvejslommen, i Stilling.

Her mødes vi hver tirsdag kl.19.00 fra sidst i august til juni.
Vi vil meget gerne have nye blæsere med, så mød endelig op!
Jagthorn kan eventuelt lånes i begyndelsen.
Vi deltager i duelighedsprøven i 2023.
Har I et arrangement hvortil i ønsker Jagthornsblæsning ring endelig til os.
Vi glæder os til at høre fra jer.
 
P.u.v. Lars og Kaj

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/