Hjemmeside:

Jagtforeningens hjemmeside vedligeholdes af Susanne Rye Laursen, tlf. 40 36 59 98, e-mail: susanneryelaursen@gmail.com.

Al materiale der skal bringes på hjemmeside skal fremsendes på mail.

Rekylen:

Rekylen udarbejdes af Kaj Rye Petersen, tlf. 20 13 65 36, e-mail: ryepeter7@gmail.com og Susanne Rye Laursen, tlf. 40 36 59 98, e-mail: susanneryelaursen@gmail.com.

Materiale der ønskes bragt i Rekylen sendes på mail.

Deadline til udgivelse 1. marts er den 1. februar og til udgivelse 1. september er deadline 1. august.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/