Kommunikation til medlemmer

Hjemmeside:

Jagtforeningens hjemmeside vedligeholdes af
Knud Johansen, tlf 2043 7591, e-mail: knudjohansenry@gmail.com
 
Nyheder og baggrundsmateriale der bringes på hjemmesiden tilstræbes også fremsendt på mail til medlemmer.

Rekylen:

Rekylen i papirform har været diskuteret intensivt de sidste par år da det er ekstrem dyrt at udgive og sende et blad som de fleste ikke læser.

I bestyrelsen arbejdes der fortsat med emnet og det er besluttet at der udsende en Rekylen light i marts / april 2023. Derpå  vil Rekylen kun udkomme som elektronisk  - dvs som pdf fil man selv kan printe ud hvis man vil haev en papirudgave. Det er bestyrelsens holdning at så meget information som muligt skal formidles elektronisk.

Facebook

Forenningen har en Facebook side til alle medlemmer som har tilmeldt sig og en Facebook side specielt rettet imod jagttegnselever.

Redigering og opslag på begge Facebook sider varetages af kommunikationsudvalget.

SMS og e-mail service

Hvis i man tilmelder sig SMS nyheder eller e-mail service vil man få aktivitetsoversigten via e-mail som pdf og man kan selv udprinte det man ønsker.

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/