Jagttegnsudvalget

Medlemmer:
Knud Johansen, tlf. 20 43 75 91, e-mail: knudjohansenry@gmail.com
 
 

Jagttegnskursus i Stilling Jagtforening - Vinterkursus igang

 Kurset henvender sig til alle der ønsker et jagttegn og gode oplevelser i forbindelse med jagt på land og på havet.

Målet er:
-     at du har mulighed for at få et jagttegn allerede i foråret - undervisningen er planlagt så du i april kan gå til prøve
-     at du får en grundig uddannelse med fokus på dyr- og fuglekending, naturkendskab, våbenkendskab, sikkerhed med våben, afstandsbedømmelse mv.
-     at du bliver i stand til at håndtere et jagtvåben på en sikker og forsvarlig måde via træning på skydebanen så du kan bestå jagttegnsprøven.
-     at du får et indblik i jagttraditioner og at du bliver i stand til, at begå dig i et jagtselskab
 
Det iganværende kursus er et forløb over 9 onsdage samt to lørdage med praktisk øvelser i afstandsbedømmelse og skydning til lerduer.
Det igangværende kursus startede 25. januar og slutter 29. marts 2023.
Pris for aften forløbet er 1.900 kr excl. underbisningsmaterialer og prøveafgift.
 
Hvis der er interesse for det kan arrangeres intensive kurser fordelt på to weekender samt to aftener.
Indimellem skal du være forberedt på en del hjemmearbejde.
Der skal være minimum 8 deltagere for at et kursus gennemføres.
Pris for weekend kurset er 3.950 excl. undervsiningsmaterialer og prøveafgift.
Skriv til mig hvis du er interesseret - kontaktoplysninger se nederst.
 
Undervisningssted:
Stilling Jagtforenings klublokale, Teglgraven 1, 8660 Skanderborg og på midlertidig skydebane ved Hørning eller på banen hvor du skal til prøve.
 
Tilmelding og spørgsmål på tlf. eller mail til underviser og kursusansvarlig:
Knud Johansen, e-mail: knudjohansenry@gmail.com , tlf. 20 43 75 91 eller 23 33 88 39.
 
 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/