Jagtudvalget

Medlemmer:
Dirk  Andersen, Vroldvej 143, 8660 Skanderborg, tlf. 22 89 50 91
​Karsten Kongeaa, tlf. 42326521
 
​Jagtudvalget står sammen med Skanderborg Jagtforening for jagterne på Skanderborg kommunes arealer iflg. Jagtaftalen fra 2021. Vi driver andejagter ved ​Skanderborg sø ud for Dyrehaven,Vester Mølle, Golfbanen og Junges Skov og Vester Mose. Skovjagter driver vi i Junges Skov,  Vester Mose, og Vester Mølle Skoven.
Alle medlemmer af de 9 jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til Jagterne.
 
Jagtudvalget står også for regulering af rågeunger på de fleste af kolonierne på kommunens arealer.
 
Jagtforeningerne har en jagtaftale med Skandeborg Kommune frem til 2026.
 
 
Bemærk:
Alle medlemmer af jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til jagterne. Nye jægere vil dog få fortrinsret hvis der er begræsninger pga mangel på hunde.
Gerne tilmelding med hund.
Der skal gerne være en hund for hver 3 jægere.
 
Bukkejagt sommeren 2023
 
Vi forventer igen i år tilbyde bukkejagt på Skanderborg Kommunes arealer sammen med de øvrige jagtforeninger i kommunen.
 
Tilbuddet er til nyjægere (5 år) og ungjægere (til og med 25 år) med bestået riffelprøve, du må ikke have egen bukkejagt og ikke før have skudt buk.
 
Du skal have følgeskab af en fra vort jagtudvalg som kan lære om bukkejagten.
I vore tårne er der plads til 2 mand, og inden bukkejagten mødes vi og ser på terrænet.
 
Det er gratis at deltage, men er du så heldig at skyde en buk må du af med 25 kr. pr kg.
 
Hvis du er bue jæger kan du på samme betingelser komme på bukkejagt, det er på området I Hørning.
 
Tilmelding til Dirk B. Andersen på tlf. 22 89 50 91
 
 
Regulering af rågeunger;
Der er regulering fra lørdag den 6. maj til torsdag den 8. juni på følgende dage:
Søndage, tirsdage og torsdage fra kl.19.00 til 21.00
samt lørdage fra kl. 8.00 til 10.30.
 
Rågereguleringen foregår med salonrifler cal. LR22 eller luftgevær min. kal. 5,5 mm.
Som tidligere år skal en bestemt ammunition anvendes iflg. krav fra kommunen: RWS Z lang 1,9g 29 gr., eller CCI Stinger 32 gr.
Ammunitionen vil blive udleveret på reguleringsdagene. 
Der kan indskydes på skydebanen i Skårup d. 25/4.
 
På få af lokaliteterne må kun reguleres med luftvåben min. 5,5 mm.
Skyd kun med dit luftvåben såfremt det sikkert afliver fuglen med 1 træffer. Deltagerne opfordres til at skyde så lodret som muligt, ingen lave skud! Der skal vises hensyn til arealernes øvrige brugere.
 
Det skal indskærpes, at man møder og slutter på de fastlagte tidspunkter.
Mødested ved parkeringspladsen ved Skvæt Mølle.
 
Betaling 20 kr. pr. deltager pr. gang betales sammen med visning af gyldigt jagttegn til jagtlederen før parolen, først herefter påbegyndes reguleringen.
Aflevering og indrapportering af skudte fugle til jagtlederen sker inden paraden, først herefter er reguleringen slut.
 
Jagtudvalgets forslag til parole ved foreningens fællesjagter:
​·  Velkomst: Jagtlederen byder velkommen. Det er vigtigt, at de fremmødte ikke er i tvivl om, at deres deltagelse i jagten er værdsat.
·  ​Jagttegn: Her må der ikke være nogen slinger i valsen, der må ikke gåes på kompromis. Intet gyldigt jagttegn – ingen deltagelse i jagten den dag. – Og det gælder alle. I forbindelse med fremvisning af gyldigt jagttegn sker afregning for deltagelse i jagten til jagtleder.
·  Orientering om jagtdagens forløb: Jagtlederen orienterer om antal såter, og hvordan disse påtænkes drevet. Der gøres opmærksom på antal hundeførere og skytter.
·  Hvad må der skydes: Jagtlederen er her øverste myndighed. Der skydes efter jagtloven – eller han beslutter, at der på dagen eksempelvis kun skydes til råvildt i udvalgte såter og i andre kun til flyvende vildt. Vær præcis i formuleringen – ingen må være i tvivl om, hvad der er blevet sagt.
·  Signalering: Vigtigt at alle deltagere informeres om signaler for jagt begynd og jagt slut. Det kan være hornsignal eller andet, blot må ingen være i tvivl om signaleringen.
·  Opførsel på post og mellem såterne: Det er jagtlederens pligt at instruere om hvordan man opfører sig på vej til en post (vær stille) og hvordan man forholder sig på posten (let på hatten og hils på naboposten – og igen - vær stille). Det god skik at lette på hatten (som tak) når man får anvist en post. Mellem såterne har alle knækket bøssen og patroner er taget ud.
·  Skudafgivelse/sikkerhed: Det VIGTIGSTE punkt i parolen. Det er vigtigt at alle jægere og hunde kommer helskindet hjem fra jagten. Så - ingen lave skud (under 45°) til flyvende vildt. Ingen lave skud til løbende vildt ind i såten i drevets retning. Ingen skud på lange hold – råvildt kun i sideskud og max. 15 meter, flyvende vildt max. 25 meter.
·  Etik: Vildtet skal vises respekt – jagtlederen skal tydeligt gøre opmærksom på hvordan det skudte vildt skal behandles: man smider ikke vildtet på jorden – det lægges.
·  Efter skuddet: Hold øje med, hvor det skudte vildt falder, er det dødskudt eller anskudt? Dette er vigtigt når hundeføreren skal sende hunden ud. Råvildt: Alt påskudt råvildt betragtes som anskudt indtil det modsatte er bevist, så hold nøje øje med evt. skudtegn og marker anskudssted, dette er vigtigt når hunden skal i arbejde.
·  Patroner: Tomme patronhylstre samles op og afleveres ved jagtens afslutning til jagtleder.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/