Jagtudvalget

Udvalgsmedlemmer
Dirk  Andersen, Vroldvej 143, 8660 Skanderborg, tlf. 2289 5091
​Karsten Kongeaa, tlf. 4232 6521
 
​Jagtudvalget står sammen med Skanderborg Jagtforening for jagterne på Skanderborg kommunes arealer iflg. Jagtaftalen fra 2021. Vi driver andejagter ved ​Skanderborg sø ud for Dyrehaven,Vester Mølle, Golfbanen og Junges Skov og Vester Mose. Skovjagter driver vi i Junges Skov,  Vester Mose, og Vester Mølle Skoven.
Alle medlemmer af de 9 jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til Jagterne.
 
Jagtudvalget står også for regulering af rågeunger på de fleste af kolonierne på kommunens arealer.
 
Jagtforeningerne har en jagtaftale med Skandeborg Kommune frem til 2026.
 
 
Bemærk:
Alle medlemmer af jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til jagterne. Nye jægere vil dog få fortrinsret hvis der er begræsninger pga mangel på hunde.
Gerne tilmelding med hund.
Der skal gerne være en hund for hver 3 jægere.
 
 
Kommunale Fællesjagter 
fællesjagter i 2024 - jagtudvlag kommer med listen når fællesjagtudvalget har holdt møde.
 
---------OOO-----------
 
Afholdte jagter i 2023 - 2024
Skovjagt med gule ærter
20. jan. 2024 09.00 – 14.00
Vi mødes i Stilling, Teglgraven (følg skiltene) kl.?. Tilmelding til Paw på tlf 40688333 senest 15/1-24. Pris kr 100 incl bespisning.
 
Ande- og skovjagt
9. dec. 2023 07.00 – 13.00
Vi mødes på Vester Mølle, Oddervej 80 kl. 7. Husk waders til andejagten. Pris kr 50.
Tilmelding til Uffe tlf 2060 0231 senest 5/12
 
Grøn Jagt - hvad er grøn jagt?
Årets jagt hvor du kan tage en gæst med som ikke har jagttagn - din ægtefælle/børn/nabo/ven/kollega mm. Vi mødes i Jægerhuset kl. 8 til kaffe og rundstykker. Husk madpakke og drikkevarer som vi nyder i en pause i skoven mellem såterne. Dagen sluttes atter i Stilling Jagtforening med parade. Tilmelding senest 7/11 til Bryan tlf 4243 4694 eller Dirk 2289 5091. Pris kr 50
 
Skovjagt / grøn jagt
11. nov. 2023 08.00 – 14.00
Årets jagt hvor du kan tage en gæst med som ikke har jagttagn - din ægtefælle/børn/nabo/ven/kollega mm. Vi mødes i Stilling Jagtforening i Teglgraven (følg skilte) kl. 8 til kaffe og rundstykker. Husk madpakke og drikkevarer som vi nyder i en pause i skoven mellem såterne. Dagen sluttes atter i Stilling Jagtforening med parade. Tilmelding senest 7/11 til Bryan tlf 4243 4694. Pris kr 50
 
Andejagt
26. nov. 2023 07.00 – 10.00
Vi mødes på Vester Mølle, Oddervej 80 kl.7.00. Husk waders :)  Tilmelding senst 22/11 til Torsten tlf 3012 3029.
 
Andejagt
13. sep. 2023 18.30 – 21.00
Vi mødes på Vester Mølle, Oddervej 80 kl.18.30.  Husk waders. Tilmelding senest 11/9 til Paw tlf 40688333
 
Andejagt
24. sep. 2023 05.30 – 09.00 
Vi mødes til Vester Mølle, Oddervej 80 kl. 5.30. Husk waders. Tilmelding til Bryan senest 21/9 tlf 4243 4694
 
Ande- og skovjagt
7. okt. 2023 06.00 – 13.00
Sæsonens første skovjagt, hvor vi mødes på Vester Mølle kl.6.00. Husk waders til andejagten. Pris kr 50. Tilmelding til Ronny tlf 2578 5431 senest 5/10.
 
Andejagt
18. okt. 2023 17.00 – 20.30
Vi mødes på Vester Mølle, Oddervej 80 kl.17.00. Husk waders. Tilmelding til Karsten tlf 42326521 senest 15/10
 
Bukkejagt sommeren 2023
Vi forventer igen i år tilbyde bukkejagt på Skanderborg Kommunes arealer sammen med de øvrige jagtforeninger i kommunen.
 
Tilbuddet er til nyjægere (5 år) og ungjægere (til og med 25 år) med bestået riffelprøve, du må ikke have egen bukkejagt og ikke før have skudt buk.
 
Du skal have følgeskab af en fra vort jagtudvalg som kan lære om bukkejagten.
I vore tårne er der plads til 2 mand, og inden bukkejagten mødes vi og ser på terrænet.
 
Det er gratis at deltage, men er du så heldig at skyde en buk må du af med 25 kr. pr kg.
 
Hvis du er bue jæger kan du på samme betingelser komme på bukkejagt, det er på området I Hørning.
 
Tilmelding til Dirk B. Andersen på tlf. 22 89 50 91
 
 
Regulering af rågeunger;
Der er regulering fra lørdag den 6. maj til torsdag den 8. juni på følgende dage:
Søndage, tirsdage og torsdage fra kl.19.00 til 21.00
samt lørdage fra kl. 8.00 til 10.30.
 
Rågereguleringen foregår med salonrifler cal. LR22 eller luftgevær min. kal. 5,5 mm.
Egen ammunition må anvendes.
Der kan indskydes på skydebanen i Skårup torsdag d. 27.april fra kl. 15:00 - 18:00.
 
På få af lokaliteterne må kun reguleres med luftvåben min. 5,5 mm.
Skyd kun med dit luftvåben såfremt det sikkert afliver fuglen med 1 træffer. Deltagerne opfordres til at skyde så lodret som muligt, ingen lave skud! Der skal vises hensyn til arealernes øvrige brugere.
 
Det skal indskærpes, at man møder og slutter på de fastlagte tidspunkter.
Mødested ved parkeringspladsen ved Skvæt Mølle.
 
Betaling 20 kr. pr. deltager pr. gang betales sammen med visning af gyldigt jagttegn til jagtlederen før parolen, først herefter påbegyndes reguleringen.
Aflevering og indrapportering af skudte fugle til jagtlederen sker inden paraden, først herefter er reguleringen slut.
 
Jagtudvalgets forslag til parole ved foreningens fællesjagter:
​·  Velkomst: Jagtlederen byder velkommen. Det er vigtigt, at de fremmødte ikke er i tvivl om, at deres deltagelse i jagten er værdsat.
·  ​Jagttegn: Her må der ikke være nogen slinger i valsen, der må ikke gåes på kompromis. Intet gyldigt jagttegn – ingen deltagelse i jagten den dag. – Og det gælder alle. I forbindelse med fremvisning af gyldigt jagttegn sker afregning for deltagelse i jagten til jagtleder.
·  Orientering om jagtdagens forløb: Jagtlederen orienterer om antal såter, og hvordan disse påtænkes drevet. Der gøres opmærksom på antal hundeførere og skytter.
·  Hvad må der skydes: Jagtlederen er her øverste myndighed. Der skydes efter jagtloven – eller han beslutter, at der på dagen eksempelvis kun skydes til råvildt i udvalgte såter og i andre kun til flyvende vildt. Vær præcis i formuleringen – ingen må være i tvivl om, hvad der er blevet sagt.
·  Signalering: Vigtigt at alle deltagere informeres om signaler for jagt begynd og jagt slut. Det kan være hornsignal eller andet, blot må ingen være i tvivl om signaleringen.
·  Opførsel på post og mellem såterne: Det er jagtlederens pligt at instruere om hvordan man opfører sig på vej til en post (vær stille) og hvordan man forholder sig på posten (let på hatten og hils på naboposten – og igen - vær stille). Det god skik at lette på hatten (som tak) når man får anvist en post. Mellem såterne har alle knækket bøssen og patroner er taget ud.
·  Skudafgivelse/sikkerhed: Det VIGTIGSTE punkt i parolen. Det er vigtigt at alle jægere og hunde kommer helskindet hjem fra jagten. Så - ingen lave skud (under 45°) til flyvende vildt. Ingen lave skud til løbende vildt ind i såten i drevets retning. Ingen skud på lange hold – råvildt kun i sideskud og max. 15 meter, flyvende vildt max. 25 meter.
·  Etik: Vildtet skal vises respekt – jagtlederen skal tydeligt gøre opmærksom på hvordan det skudte vildt skal behandles: man smider ikke vildtet på jorden – det lægges.
·  Efter skuddet: Hold øje med, hvor det skudte vildt falder, er det dødskudt eller anskudt? Dette er vigtigt når hundeføreren skal sende hunden ud. Råvildt: Alt påskudt råvildt betragtes som anskudt indtil det modsatte er bevist, så hold nøje øje med evt. skudtegn og marker anskudssted, dette er vigtigt når hunden skal i arbejde.
·  Patroner: Tomme patronhylstre samles op og afleveres ved jagtens afslutning til jagtleder.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/