Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget består af bestyrelsen.

Bukkemorgenkaffe torsdag den 16. maj 2022 kl. 8.30-11.00 i Jægerhuset.
Så er det atter den 16. maj og vi skal mødes i Jægerhuset til kaffe og rundstykker og lidt til halsen. Man kan også købe øl og vand i rimeligt omfang. Kom og vær med, vis din buk og se de andres og lad os høre hvordan det gik til.
 
Familiedag lørdag den 4. juni 2022 kl. 11.00-17.00 ved Jægerhuset.
Da vi pt. er i gang med planlægningen, vil program og aktiviteter blive annonceret på hjemmesiden www.stilling-jagtforening.dk.
Klubaften torsdag den 8. september 2022 kl. 19.00-21.00 i Jægerhuset.
Vedligehold dine våben. Anders Hatting Larsen, Harlev kommer forbi og giver håndværksmæssige vejledning i hvordan du vedligeholder dit haglgevær og din riffel. Tag dit gevær, din riffel og dit rengøringsgrej med og bliv vejledt i hvordan du bedst kan sikre at dit udstyr er i orden og virker når du skal på jagt.
 
Vildt & vin torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19.00-22.00 i Jægerhuset.
Så er der igen lidt om mad og vildt, der bliver mulighed for både at se
og smage noget af det naturen kan byde på. Man skal ikke spise for meget
hjemmefra. Deltagerpris kr. 100.00 for maden. Drikkevarer kan købes til
rimelige priser. Tag gerne ægtefælle og måske nabo med. Info om tilmelding kommer på hjemmesiden og i næste nummer af Rekylen.
 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/